Zespół tworzy grupa licencjonowanych detektywów oraz specjalistów z różnych dziedzin, dysponujących dużym doświadczeniem, fachową wiedzą oraz umiejętnościami zapewniającymi najwyższą skuteczność wszelkich działań.

Świadczymy usługi detektywistyczne na podstawie licencji detektywa, zezwolenia wydanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz pisemnej umowy zawartej z klientem.

Pracujemy dyskretnie i niepostrzeżenie, dostarczając pożądanych, wcześniej sprawdzonych i potwierdzonych informacji oraz materiałów dowodowych. Działamy zarówno na terenie Polski oraz poza jej granicami.

Każdemu klientowi, bądź osobie kontaktującej się z biurem zapewniamy zachowanie całkowitej poufności obejmującej zarówno sam fakt kontaktu, jak i cały przebieg współpracy.