1. Sprawy rodzinne
2. Zdrada małżeńska i partnerska
3. Obserwacja
4. Bezpieczne dziecko
5. Poszukiwanie osób
5. Poszukiwanie mienia
6. Monitoring obiektów i systemy alarmowe
7. Przemoc i molestowanie seksualne
8. Mobbing i molestowanie w pracy
9. Test na ojcostwo
10. Sprawy karne, karno-skarbowe i cywilne
11. Wykrywanie urządzeń podsłuchowych i monitorujących
12. Skuteczne doręczanie dokumentów
13. Zabezpieczenia pojazdów i GPS